fredag 14 december 2012

Reducerad vård och politisk abdikation

Jag förstår inte. "Sparkrav kan öka smittspridningen". Om Styrelsen för Akademiska sjukhuset sätter in pengar på banken, hur kan detta bidra till att öka smittspridning?
När jag läser artikeln ser jag att rubriken är falsk. Det är inte alls fråga om sparande. Artikeln handlar om konsekvenserna av minskning av antalet vårdplatser vid infektionskliniken.
Ledningen vid sjukhuset får nu stå till svars. Men vad är det för dumheter. Det måste väl förhålla sig så att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gjort en förändring av sin beställning. Alltså ska den styrelsen ställas till svars. Men tänk om det är så att styrelsen för Akademiska sjukhuset kommer att reducera antalet platser. I så fall har väl en omförhandling skett med HSS. I så fall måste båda styrelserna ställas till svars.
Men tänk om det är så att styrelsen för Akademiska sjukhuset bara uppdragit till sjukhusledningen att vidta åtgärder för att minska kostnaderna, ja då bevittnar vi en politikens abdikation.
Vi får nu avvakta politikernas agerande. Men blir det ett fortsatt ickeagerande måste domen bli hård
Skicka en kommentar