söndag 2 december 2012

Problem i politiska systemet

Det politiska systemet har problem, problem som handlar om tilltro och förtroende. Avståndet mellan medborgarna och oss valda representanter är alltför stort. Dialogen är nästan obefintlig.

Statsvetare talar och skriver om hur viktigt det är att öka kontaktytan genom att fler människor deltar i politiskt arbete.

Eftersom politiken inte är tillräckligt lockande har partierna emellertid svårt att få fler att engagera sig. När nya grupper, beredningar, styrelser, nämnder tillsätts besätts sålunda platserna med personer som redan har andra uppdrag. Ökat antal uppdrag innebär alltså inte självklart ökat antal förtroendevalda.

I landstingspolitiken, påstår jag, att antalet uppdrag kan minskas utan att det demokratiska inflytandet minskar. Tvärtom torde konsekvensen bli större möjligheter att föra dialog med medborgare i stället för att sammanträda och kostnaderna för "politiken" blir mindre.

Det krävs dock mod för att göra det nödvändiga. Till det nödvändiga i landstinget anser jag hör att ta bort onödiga politiska uppdrag, koncentrera politiken på styrning genom mål och uppföljning, visa tilltro till och respekt för de anställda och ställa krav.

Tyvärr tycks modet saknas och positiva effekter för ekonomin och demokratin uteblir. Ytterst är det ju medborgarna i länet vi har uppdrag av.
Skicka en kommentar