söndag 2 december 2012

Storstaden

En storstad är en ort med tät och hög bebyggelse, intensiv och tät trafik, buller och oren luft. Det är olägenheter som vi får acceptera om vi vill njuta av de fördelar en storstad ger. Ja, så här ser det ut på många håll i världen och tycks vara något många ser som självklarheter.


När Uppsala nu är på väg att bli en storstad måste vi och kan vi ta vara på de fördelar storstaden kan ge och  samtidigt undvika de stora miljöproblem som präglar de flesta storstäder.

I första hand handlar dessa om luften, bullret och avfallet. Men de handlar om även friskvård och rekreation. Mindre av läsk och sötsaker i skolor, förändrade kostvanor och utökat idrottande, motionerande och upprioritering av skolidrotten är också viktiga faktorer för livskvalitet och hälsa.

Hållbar vård och rehabilitering liksom förebyggande folkhälsovård uppnås om människor får vistas i levande natur. Förtätning kan och bör förenas med trädplantering längs gator och på torg samt tillgång till parker inom gångavstånd. Detta ger världens gigastäder bevis för. Översiktsplanen för Uppsala måste ge frihet att välja mellan ett sunt storstadsliv och naturnära bosättning.
Skicka en kommentar