torsdag 6 december 2012

Landstings och kommuners intäkter kan jämnas ut

Årsskifte som gräns för ekonomisk balans har brister. Riksda´ns beslut  Landsting och kommuner ska nu kunna jämna ut intäkter över tid. Det här är ett klokt beslut
"Kommuner och landsting får större möjligheter att själva kunna jämna ut intäkter över tid. De ska kunna bygga upp så kallade resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Då kan de reservera en del av överskottet i goda tider som de sedan kan använda för att täcka underskott i en lågkonjunktur. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013. Det blir även möjligt att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010."
Skicka en kommentar