torsdag 20 december 2012

Nätmobbning

Nu debatteras internet och sociala medier intensivt. Debatten är viktig. Den här gången är upphovet till debatten grova övertramp där gymnasieelever mobbats på nätet. Upsala Nya Tidnings ledare skriver i dag om att det inte är internets fel att mobbning förekommer.
Visst är det viktigt att detta sägs och skrivs. Men hur komma till rätta med eländet? Jag finner inte i medierna något annat än resonemang om tekniska begränsningar. Varför inte mer om hur vi ska få oss att bete oss vettigt mot varandra. Det handlat kort och gott om livskunskap. De personer, som ägnar sig åt övergrepp mot andra människor har allvarliga brister i livskunskap. 
Det är föräldrarnas sak att ge barnen utbildningen i livskunskap, är en vanlig uppfattningen. Konstaterandet må vara riktigt, men hur ser verkligheten ut? 
Det är uppenbart att något radikalt måste göras för att förhindra en katastrofal utveckling. För mig framstår som nödvändigt att på skolschemat införa ämnet Livskunskap.
Skicka en kommentar