torsdag 20 december 2012

Snusket på sjukhus

Allvarlig kritik riktas mot, framför andra, Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Akademiska sjukhuset, för brister i fråga om städning och renhållning.
Alltså ytterligare en patientsäkerhetsfråga, som kan inge oro. Nu måste styrelsen för Akademiska sjukhuset omgående ta reda på orsakerna till att man nu skriver om snusk på sjukhuset. Sedan man fått klarhet i orsakerna måste styrelsen vidta åtgärder. Orsaken kan vara att avtalet med städfirma inte uttrycker tillräckliga kvalitetskrav (det vill säga att lågt pris fått väga för tungt i förhållande till kvalitetskrav) eller det kan handla om avtalsbrott. Men vilken orsaken än är borde klockor ha ringt innan myndigheter kommer med påpekanden.
Situationen är allvarlig. Men vad säger beställaren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen? Har Produktionsstyrelsen brutit mot avtal eller är kvalitetskraven i träffat avtal för låga?

Skicka en kommentar