torsdag 3 januari 2013

Kan biblioteken ersättas

Viktig diskussion. Under rubriken "Skolbibliotek är aldrig ute" skriver Upsala Nya Tidnings Maria Ripenberg om pappersbokens betydelse. I en debattartikel härom dagen skrev några forskare om, bland annat, att deras studenter inte kan svenska. I det här fallet handlade det om historiestudenter.
Inte är det bara historiestudenter, som uppvisar brister. Märkligheter i användning av ord och meningsbyggnader, som bäddar för missförstånd är numera snarare regel än undantag.
Bildning handlar förvissa om så mycket mer än förmågan att använda språket på ett vårdat sätt. Det uttrycks på ett bra sätt av Maria Ripenberg i meningen "En ung människa, som letar i hyllorna får impulser, överraskningar och lockelser, som ger bildning utöver det hon just då söker". Att kunna ersätta dagens bibliotek med digitalt bibliotek handlar inte om utbildning utan om inbillning skriver hon också. Det är inte svårt att instämma.
Skicka en kommentar