onsdag 2 januari 2013

Deponera, ingen bra lösning

Att deponera avfall innebär att råvaror slösas bort samtidigt som energi går förlorad för samhället, när avfallet grävs ner. Vårt nuvarande sätt att konsumera ger upphov till stora sopmängder. Soporna utgörs av såväl kasserade produkter som av förpackningar. Stora sopmängder innebär ett stort transportbehov med därtill kopplade miljöproblem och lagringsproblem; allt mer mark måste användas för avfallsdeponier. Innehållet i soporna kommer förr eller senare att spridas till naturen, antingen via förbränning eller som läckage från deponi. Det är viktigt att mängden sopor minskas och det är viktigt att kvarvarande sopors sammansättning är sådan att de kan tas om hand, exempelvis genom att införas i ett kretslopp, utan att skada ekosystemen.
Skicka en kommentar