onsdag 2 januari 2013

Avsnitt 82 ur Politik på Gott och Ont


Ordspråket ”Låta naturen sköta resten” lär anspela på anekdoten om den illitterate rådmannen som föreslog att man i stället för att köpa tio gondoler till parkens kanaler bara köpte två, en hanne och en hona, så fick naturen sköta resten”.
Producera sopor, det är ju bara att bränna
Ja det är ju signalen till oss medborgare om man nu ändrar lagstiftningen så att importen av sopor blir laglig.
”Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.” Det här är ett delmål inom nationella målet God bebyggd miljö.
Det finns nu många tecken som tyder på att den kraftiga utbyggnad av avfallsförbränning som pågår i kommunerna innebär en omprioritering i fråga om hanteringen av avfall. Signalen till företag och medborgare är att förbränning går före återvinning. Med andra ord innebär utbyggnaden att produktionen av avfall stimuleras. Det här tänker, som det nu ser ut, regeringen backa upp med att föreslå en lag som möjliggör att importera sopor från andra länder. Ska förbränning gå före både återanvändning och återvinning? Det är ju i så fall helt i strid med ett kretsloppstänkande.
Det är glädjande att fp, s, v, och mp röstat ja till att införa skatt på förbränning av hushållssopor. Ca 30 förbränningsanläggningar berörs. Den utveckling vi nu har med utbyggnad av antalet anläggningar innebär bland annat att produktionen av sopor stimuleras, men som nu kan bromsas. Alla moderater, kristdemokrater, centerpartister och två folkpartister röstade emot. Åter igen har centern visat vilken sida man väljer.
Sidan heter inte miljöns.
Skicka en kommentar