onsdag 2 januari 2013

Miljön huvudfråga i nästa valrörelse


Kan vi skönja några konturer av nästa års valrörelse. Det entoniga men viktiga mantrat Skola, vård och omsorg kommer knappast att få ett lika stort utrymme som senast. Den likriktning av partiernas politik vi sett de senaste åren kan inte fortsätta om de politiska partierna ska framstå som självständiga och oberoende av varandra. Utan att ha tillgång till någon politisk kristallkula tror jag att det blir, förutom på vårdpolitikens, på miljöpolitikens område partierna kommer att skilja sig åt och ifrån varandra. Det är i så fall bra och kan bli ett, men ett viktigt, steg på vägen mot en hållbar samhällsutveckling både här hemma och globalt. Miljöpolitiken kan komma att bli avgörande för vilka partier, som sätter sig i regeringsförhandlingar i slutet av september 2014.  Vi kan nog redan nu se att block på det sätt, som gällt under lång tid, inte existerar efter nästa val. Jag medger att detta är delvis ett önsketänkande, men jag tror det är även realism. 
Vilka partier antar miljöutmaningarna? Skall M, FP och KD fortsätta att överlåta miljöpolitiken till partiet Centern, som sällan ställer sig på miljöns sida när andra intressen konkurrerar. Ett sådant val torde bli ödesdigert.
Skicka en kommentar