onsdag 2 januari 2013

Vad är kostnader?


För oss socialliberaler är det naturligt att studera och använda nya fakta. De företagsekonomiska intäkterna av källsortering och återvinning är endast en bråkdel av kostnaderna, men hur mäter man värdet av den natur som förblir oskadd om 30 år till följd av minskade sopberg idag? Hur mäter man det framtida värdet av ett mer utbrett kretsloppstänkande hos den enskilde individen?
För varje dag blir det allt tydligare att dagens ekonomiska system är inte hållbart. Jovisst, svårt att ändra på, men nödvändigt. 

Skicka en kommentar