onsdag 2 januari 2013

Sopproduktion är ekonomiskt lönsam


Avfall skall, om man vill medverka till att vi får ett kretslopp, i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas, i tredje förbrännas och i fjärde hand deponeras.
Återanvändning och återvinning måste styra vårt handlande. Visst har förbränningen sin plats, men den kan ju leva på sin egen kraft.
Lägger man skatt på deponi men inte på förbränning, gynnar man förbränningen dubbelt. Även med skatt på förbränning, samma som för deponi, finns ju ekonomiska fördelar med förbränning framför deponi eftersom man genom förbränningen utvinner energi.
Skatt på deponi men inte på förbränning gör att det blir lönsamt att samla sopor inom stora områden och transportera långa sträckor, med ytterligare negativ påverkan på miljön.

Jag är inte förvånad över att de två högerpartierna tillsammans med socialdemokraterna intar den här miljöovänliga ståndpunkten. Men centern, vart tog talet om kretsloppet vägen?

Skicka en kommentar