onsdag 2 januari 2013

Inför 2013

Socialliberaler,

Mina förhoppningar inom politiken inför 2013 handlar om framgångar för socialliberalismen. Framgångarna hoppas jag åstadkoms genom att
Folkpartiet åter antar utmaningar, som ger en socialliberal profil. Kanske ser vi olika på vilka utmaningarna är. Men utan att kombinera
ansträngningar för utbyggnad och förbättring av utbildning och forskning med kamp för solidaritet med utsatta människor här hemma och i andra länder, kamp för bevarande av naturen och en hållbar miljö och för demokrati och ickevåld, tror inte jag Folkpartiet kan nå framgång.

För socialliberalismen är demokratiska metoder även internt i ett parti självklara. En förhoppning är att nomineringsprocessen, som väl inleds i någon form i slutet av året, genomförs med nytänkande och utvecklade metoder.
En annan förhoppning är att vi ska komma att utse kandidater, som har, inte bara förmågan till välformulerade ambitioner, utan som verkligen står för socialliberala idéer.

För framgång för Folkpartiet går vi nu ut och både lyssnar på människor och bedriver opinionsbildning.

Med tillönskan om
Ett Gott Nytt År
Från
Harald


Skicka en kommentar