måndag 31 december 2012

Landsbygdspartiet har bildats

"Neddragningen av deltidsbrandkåren". Detta ä den största utmaningen för det nybildade Landsbygdspartiet i Uppsala län.
Visst är den frågan viktig för förutsättningarna att skapa ett bra liv på landsbygden. Dock räcker frågan troligen endast till att stjäla några röster från övriga partier, men inte till att få plats i beslutsförsamlingar. Det positiva är dock att man, förhoppningsvis, pressar övriga partier att intressera sig för landsbygdsfrågor. För detta krävs både kunskap och inlevelse. Dessa saknas i hög grad.
Man får, till exempel, inte tala föraktfullt, och i svepande ordalag, om en järnvägssatsning som Botniabanan.
Skicka en kommentar