måndag 31 december 2012

Barn viktigare än pengar

"Tuffa sparkrav på Sävjaskolan". "Är inte barn viktigare än pengar"  "Minskar med fem anställda. Detta kunde vi läsa härom dagen.
Artikeln har kvällstidningsstuk. Det framgår inte att barnantalet minskar. Till det kommer att det inte är fråga om sparande, utan anpassning av kostnaderna. Barn viktigare än pengar. Den frågan kan alltid ställas. Svaret är för alla givet. Dock gäller det många andra sammanhang. Är inte omsorgen om äldre viktigare än pengar? Är inte ungdomars fritid viktigare än pengar? Vilka blir konsekvenserna av svaren på frågorna?
Men visst, skolan är viktig och lärartätheten är en viktig faktor för kvaliteten. Men då måste frågan omformuleras. Hur stor del av tillgängliga resurser ska gå till skolverksamheten?
Skicka en kommentar