söndag 30 december 2012

Nu har det hänt

I senaste numret av Dagens Samhälle skriver en debattör om behovet av om- och nytänkande inom äldrepolitiken (hon skriver om äldreomsorg, men resonemanget torde gälla hela äldrepolitiken). I korthet är hennes uppfattning att kommunala självstyrelsen gjort sitt. Olikheterna beträffande kvalitet mellan kommunerna är så stora att staten måste ta över. Hittills har förstatligandediskussionen rört endast skolan. Jag har då ett otal gånger ställt frågan varför vi inte ska acceptera olikheter inom skolan men inom alla andra sektorer.
Snart kommer krav på förstatligande av förskolan. Det är inte rimligt att vissa barn ska vistas i stora barngrupper i en kommun och vissa barn ska få tillbringa dagar i små harmoniska grupper, torde vi snart få läsa.
Olikheterna är i realiteten ett bevis på statens tillkortakommanden. Statens roll är att styra, inte att bedriva verksamheter. Men staten klarar inte sin styrningsuppgift. Debatten måste ta sikte på vad som krävs för att staten ska klara sin uppgift.
Skydda skolan, förskolan och äldrepolitiken från statligt driftansvar

Skicka en kommentar