torsdag 14 februari 2013

Även cykling utan lyse är ett brott

I en insändare i dag tackar en person för underhållningen i tingsrätten. Hans kompis stod åtalad för att ha cyklat nattetid utan lyse. Brottet, ty ett brott är det, ledde till prövning av rätten eftersom kompisen bestridit brott.
I insändaren raljeras över hanteringen och det allvar med vilket frågan behandlades. Jag var inte där, men ser i insändarens slut en viktig principfråga. Polisen borde ha nöjt sig med att tillrättavisa. Men varför, tänker jag. Har riksdagen ansett att det ska vara straffbart att åka cykel i mörker utan lyse ska väl bestraffning ske. I annat fall bör förordningen ändras.
Det torde finnas ett stort antal mål i våra tingsrätter, som kan förefalla kosta mycket pengar och vars karaktär är av enkelt slag. Dock, var hamnar vi om vi lagstiftar, men inte beivrar överträdelser? Det handlar ju inte bara om användning av cykellyse
Skicka en kommentar