onsdag 6 februari 2013

Partiledarna tror att våld kan användas som konfliktlösningsmetod


Tyvärr missade jag intervjun med K G Hammar. Jag hade gärna tagit del av hans tankar om vad eller vem Gud är. Dock vet jag tillräckligt för att förstå att han har i konservativa kyrkokretsar kontroversielle åsikter. Jag gillar hans resonemang.
K G Hammar är också en utmärkt talesperson för spridning av en ickevåldskultur. Han fördömer våldsanvändning i alla sammanhang. Han har ofta talat om dubbelmoralen hos politiker. Sverige säljer mest vapen per capita i världen. Tal om fred blir då inte trovärdigt. Dubbelmoralen finns ju i hög grad även inom FN och EU. Dessa fredsorganisationer består av medlemmar, som är stora vapenexportörer.
Jag kommer alltid att minnas en beskrivning av dubbelmoralen, som Hammar gett: "Den rika världen lägger en massa energi på att lösa konflikter, samtidigt som vi lägger en bössa bredvid dem, som är i konflikt."

Varför talar våra partiledare aldrig om ickevåld? Svaret måste väl vara att man tror att våld är verkningsfullt som konfliktlösningsmetod. Man är rent av beredda att ta exempel från konflikter där vapenanvändning tagit livet av miljontals människor. Hur kan spridning av en våldskultur skapa fred? Man frestas att tro att vi politiskt styrs av dumhet, men kanske är det så illa att pengar och makt tillmäts större värde än enskilda människors värde. 
Vem av de svenska partiledarna blir den förste/a att ta avstånd från nu gällande syn på vapenexport och att ta avstånd från våldsanvändning vid konfliktlösning. När kommer Sveriges utbildningsminister att tala om nödvändigheten att på skolschemat införa ett ämne Livskunskap, en kunskap, som förr i högre grad förmedlades i hemmet.


Skicka en kommentar