lördag 9 februari 2013

Intervju med landstingsstyrelsens ordförande

Landstingsstyrelsens ordförande i Uppsala län intervjuas i Upsala Nya Tidning i dag. En del frågor är lite märkliga. Vad händer om inte Akademiska klarar årets sparkrav på 220 miljoner?, lyder en fråga. Om jag ställde frågan skulle den lyda: Vad händer om Produktionsstyrelsen inte klarar årets sparkrav på 220 miljoner inom sjukvårdsverksamheten? Produktionsstyrelsen är styrelse för all sjukvårdsverksamhet i regi av landstinget.
Frågan om patientsäkerhet är en allvarlig fråga. Om personal slår larm på det sätt man gjort måste politiker reagera.
När intervjun kommer över till den så kallade affären med Gamla Uppsala Buss ser jag en egendomlig fråga. "Gamla Buss styrelse har beslutat att inte föra över förra årets vinst till landstinget. Tvärt emot vad ni politiker vill. Men Gamla Uppsala Buss styrelse består av politiker. Sådana här frågor bidrar inte till att förbättra allmänt sett ganska dåliga kunskaper om vårt politiska system.
Skicka en kommentar