lördag 9 februari 2013

Vad ska vi med vapen till?

Skärpt vapenlagstgiftning i Sverige förväntas. De fyra hundra svenskar som äger en kpist kommer inte att få sina licenser förnyade om en utrednings förslag blir beslut. Helautomatiska vapen anses vi inte behöva. Inte heller halvautomatiska om dom kan laddas med fler än sex skott.
Det är bra och viktigt att sådana här markeringar görs. Men hur åstadkoms ifrågasättande av vapen över huvud taget? Inte allt vapeninnehav kan förbjudas, det inser jag, men jag tycker att en utredning om vapeninnehav ska vara passa på att bilda opinion för ickevåldskultur
Skicka en kommentar