måndag 11 februari 2013

Forum Livskunskap

Varje dag upplever vi det. Varje dag läser vi om det och hör om det på radio och TV. Behovet av ökade livskunskaper.
Forum Livskunskap är nybildat. Man vill utveckla idén om vad livskunskap är och hur både
ungdomar och vuxna kan lära sig mer av det - i skolan, men också utanför.
I dels en rapportbok, dels en antologi, har Forum Livskunskap publicerat
riksdagens och ungas och vuxnas tankar om livskunskap. Under några
”dialogdagar” för vuxna våren 2012, ett samarrangemang med Stiftelsen Ekskäret,
utvecklades ytterligare perspektiv på frågan och idéer för framtida verksamheter.

Detta kan komma att utvecklas till någonting bra. Många kan ansluta sig och därmed öka trycket på att åstadkomma att Livskunskap blir ett eget ämne i skolan.

Skicka en kommentar