måndag 11 februari 2013

FP:s klimatpolitik redovisad i riksda´n

Jag är inte riktigt bekväm ( ur vårt moderna språk. Borde heta tillfreds med) med mitt eget partis energipolitik. Partiet hävdar att kärnkraften är nödvändig under en övergångstid. Den torde vara lång, eftersom man vill bygga nya kärnkraftverk. Jag tror emellertid att formuleringen att vi är tvungna under en övergångstid är avsedda att tillfredsställa de socialliberaler, som vill ha en snabb avveckling av kärnkraften.
Partiets miljöpolitiska talesperson i riksda´n beskrev nyligen i ett anförande i riksda´n sin och partiets uppfattning inom klimatpolitiken. Ett bra anförande frånsett otydligheten kring kärnkraften.
Jag tar mig här friheten att återge talet

"I ljuset av Världsbankens rapport, som pekar på fyra graders medeltemperaturförhöjning, inser var och en att utmaningarna kommer att bli oerhört stora. Ur klimatsynpunkt kan därför kärnkraften vara en brygga över till det fossilfria samhället. Att dessutom kunna exportera el med låg CO2-belastning gynnar klimatet också ur ett globalt perspektiv. Allianspartiernas överenskommelse om att gamla kärnkraftsreaktorer på sikt ska kunna ersättas med nya samtidigt som den förnybara energisektorn utvecklas rejält är viktig för att Sverige ska kunna ha en näst intill koldioxidfri elproduktion, för att vi ska kunna bistå andra länder med näst intill koldioxidfri el och för att vi ska kunna öka möjligheten att klara ett tuffare klimatmål. Ur klimatsynpunkt är nämligen kol och olja det riktigt stora hotet. Att samtidigt lämna både det fossila samhället och kärnkraftssamhället ser jag inte som möjligt även om jag inte är någon kärnkraftskramare. På sikt ser däremot jag självfallet solenergipotentialen och smarta nät som möjliggör transporter. Det är något som vi parlamentariker i det internationella Climate Parliament också arbetar intensivt för.
Fru talman! Med detta som bakgrund vill jag nu i slutet av detta anförande och i de kommande anförandena koncentrera mig på Folkpartiets utgångspunkt och vårt bidrag till en hållbar framtid genom alliansregeringen. Vår grundprincip är att förorenaren ska betala. Det är klimatpolitikens ledstjärna. Vi anser också att samarbetet inom EU är en omistlig del i klimatpolitiken. Det europeiska systemet med utsläppsrätter är ett viktigt och nödvändigt instrument för att minska utsläppen av koldioxid. Det är positivt att systemet utvecklats och utvidgats så att också flyg och sjöfart omfattas. Vi delar också uppfattningen att rättigheterna inte ska vara gratis utan auktioneras ut. (Applåder)"

Det går att forska på
Det går att forska på området, sehttp://www.su.se/emb/forskning/forskningsprojekt/modelling-the-effects-of-environmental-and-climate-variation-on-plant-population-dynamics-1.117646. Men det krävs förstås att man inte hoppar av skolan förrän man kommit dit. Vad skall vi göra för att få eleverna i skolan intresserade av att göra något för att öka våra kunskaper?

Skrivet av Anders Molin den 7 februari, 2013 - 15:12.
Skicka en kommentar