fredag 8 februari 2013

Demokratiskt underskott i EU

Sverige har tjugo ledamöter i Europaparlamentet. Hur många svenskar känner till minst ett namn av dessa tjugo? Hur många svenskar känner någon av dessa tjugo? Hur många svenskar känner till något av vad någon av dessa tjugo har uträttat?
Jag är rädd för att svaret på frågorna skulle vara mycket nedslående. Om så vore fallet skulle EU som demokratisk organisation kunna ifrågasättas. Till detta kommer att man har regler, som syftar till att på ett onödigt sätt begränsa demokratin. Ett exempel utgör det faktum att det inte är möjligt att ta del av hur omfattande ledamöternas taxiresande är.
UE är en organisation, som behövs. Den behövs för fredens och miljöns skull. Men, inte minst, det demokratiska underskottet talar för att de frågor organisationen ska ägna sig åt måste begränsas till, i huvudsak, fredssträvanden och miljöförbättringar
Skicka en kommentar