måndag 11 februari 2013

Vind och sol i samverkan

Det här är spännande och visar att om viljan finns kan vi åstadkomma en omställning av vårt energisystem. Bort från energiproduktion med icke förnybara bränslen.
"Vindkraftverk använder solenergi för att producera vindkraft
En ny typ av vindkraftverk är under utveckling som påstås kunna producera energi från solen och vinden med nästan obefintlig klimatpåverkan och avfall. Särskilt anmärkningsvärt är att värme från solen används för att producera egen vind."
Skicka en kommentar