måndag 4 februari 2013

Samarbeta med NATO, ja

Dagens debattartikel i Upsala Nya Tidning handlar om Sveriges förhållande till NATO. Två socialdemokrater resonerar om skillnaderna mellan att vara medlem och att samarbeta. De två argumenterar för samarbete och mot medlemskap. Jag känner sympati för deras åsikter. En alliansfrihet ger möjlighet till bibehållen handlingsfrihet. Grunden för min egen uppfattning till svenskt medlemskap uttrycks av de två socialdemokraterna i meningen: "Som medlem i NATO har vi att acceptera skarpa påtryckningar för deltagande i olika påtryckningar för deltagande i olika militära operationer och övningar."
Skicka en kommentar