tisdag 5 februari 2013

Vårdval och fri etablering

Resultaten av utvärderingen av vårdvalet förvånar mig inte. De kriterier som Uppsala universitet, som är utvärderaren, belyst är kvalitet, tillgänglighet, valfrihet och effektivitet. Om det här finns i dag en debattartikel i Upsala Nya Tidning. Författaren pekar främst på att sjukvårdsresurserna inom primärvården inte fördelas med hänsyn till behovet.
Vem förvånas över detta? Fri etablering innebär ju just frihet att starta var man vill. Jo, visst kan landstinget ha synpunkter, men kan i princip inte förhindra en etablering, som håller acceptabel klass.
Vårdval och etableringsfrihet är kostnadsdrivande, visar utvärderingen. Ja, självklart måste det vara så. Att vårdval är det upprör mig inte, åtminstone inte då vårdval ju torde innebära ökad kvalitet. Utvärderingen är inte tydlig i detta avseende, men nog säger mig logiken att om jag har frihet att välja upplever jag ökad kvalitet. Skall vårdvalet kunna bli ett jämlikt system krävs att medborgarna har tillräcklig information för att kunna välja. Dålig information är emellertid inte ett argument mot systemet utan argument för förbättring av informationen.
Vad vill skribenten ha, i stället för nuvarande system. Som alternativ ser jag en del floskler. Varför inte hävda att det måste vara rätt väg att gå att ge patienterna möjlighet att välja, men att det måste genomföras så att valfriheten gäller inte bara de som har största möjligheterna att välja.
Invändningarna i fråga om etableringsfrihet instämmer jag i. Eftersom landstinget använder skattepengar till fritt etablerade vårdcentraler måste det ses som självklart att landstinget ska avgöra lokaliseringen.
Författaren och hans parti vill att nationella kvalitetslagar införs för vård och omsorg. Har vi verkligen för få lagar? Nej, vi behöver politiker, som vet vad politisk styrning är och som har förmågan att styra.

Skriv som Du pratar, sägs ibland. Men följande formuleringar skulle jag gärna se på annat sätt:
"...nya vårdcentraler bara har etablerat sig i tätorter..." ...nya vårdcentraler har etablerat sig i bara tätorter

"...förbättra ohälsotalen har vi också krävt...."  ...förbättra ohälsotalen har vi krävt även...

"Vi ser positivt på att läkarbesöken ökar om det beror på..."     ....läkarbesöken ökar om de beror på...

"...men patienterna är inte nöjda vare sig med tillgänglighet eller kvalitet."   ...men patienterna är inte nöjda med vare sig tillgänglighet eller kvalitet
  
"...att betrakta som valfrihet för vårdproducenterna än patienterna." ....för vårdproducenterna än för patienterna

"...behov av god hälso- sjukvård.."  ...behov av god hälso- och sjukvård

"..hur viktig uppföljning och kontroll är."    ..hur viktiga uppföljning och kontroll är
Skicka en kommentar