måndag 4 februari 2013

Tycka och debattera är olika saker

Antalet artiklar, som kommer till Upsala Nya Tidnings debattsida ökar. Det kan tyckas märkligt alldenstund antalet medier ökar. Men kanske ändå inte. Kanske är det så att det snuttifierade tyckandet för många leder till att man vill lägga ut texten.
När jag skriver på Twitter att Akademiska sjukhuset inte styrs politiskt väcks ett behov av att förklara vad jag menar. För detta krävs mer än 140 tecken. Jovisst, jag bloggar, men hur många läser den och hur får jag många att läsa den? Att tycka till är inte samma som att föra en debatt.
Jag kan inte finna bättre forum, för att föra fram min åsikt, än Upsala Nya Tidnings debattsida. Den läses av många, ja kanske de flesta, i den här regionen och av många i andra delar av vårt land.
Om en artikel klarar konkurrensen uppstår nästan omedelbart nytt problem; var uttrycker jag min uppfattning och opinionsbildar i nästa fråga? Landstingen styrs inte politiskt. Patientsäkerheten är ett stort politiskt ansvar. Människans ansvar för den biologiska mångfalden. Kanske ämnen för UNT: s nya debattkvällar, som startar i februari?


Skicka en kommentar