måndag 4 februari 2013

LäxRUT en del i ett systemskifte?

Heder åt politiker, som vågar inta egna ståndpunkter. Det folkpartistiske kommunalrådet i Uppsala, Mohamad Hassan, skriver i dag i en insändare om läxRUT. Han tar upp en aspekt, som jag tidigare pekat på, och som är, om möjligt, mer allvarlig än orättvisan i att endast vissa torde ha råd att utnyttja RUT-systemet. Kommer läxRUT att vara ett led i att minska det solidariska ansvaret för även utbildning? Hans svar är ja. Tack för det.
Socialliberaler måste vara på sin vakt mot det systemskifte som vi befinner oss i. Ska även skolan bli ett enskilt ansvar?
Det gemensamma ansvarstagandet är viktigare än på länge. I denna superegoismens tid hotas många utsatta människor att bli ännu mer utsatta. Då behöver vi en politik, som opinionsbildar för solidaritet och för de som inte kommer i närheten av att gynnas av dagens premiering av egoism
Skicka en kommentar