torsdag 14 februari 2013

Inte heller oppositionen har förstått

Jag har just nu fått Uppsalatidningen i min hand. Läser en artikel av två socialdemokratiska landstingspolitiker. Artikeln är en förkortad version av en artikel, som varit publicerad i Upsala Nya Tidning. Kanske borde Uppsalatidningen tillämpa samma princip som UNT, nämligen att inte anta artiklar, som publicerats i annan tidning.
Alltnog, den förkortade versionen är inte bättre än den längre. Den är inte heller särskilt välskriven. Artikel är en kritik mot landstingsstyrelsens ordförande för bristande intresse för sjukvårdspolitiken och för att Akademiska sjukhuset inte fått de resurser, som krävs för att man ska kunna producera den vård, som efterfrågas. Inte ett ord om styrelsen för Akademiska sjukhuset. Det borde väl vara den, som har pengarna.

Det är kanske inte så förvånande att den politiska styrningen av landstinget är nästan obefintlig. Varken styrande konstellation eller opposition tycks ha en aning om vad den egna styrmodellen innebär.
Skicka en kommentar