tisdag 12 mars 2013

Vad tänker Du om det?

Synpunkterna på användningen av vårt språk är många. I morse i Ring P1 togs upp, bland annat, journalistfrågan "Vad tänker Du om det?" upp. Programledaren trodde att anledningen till denna, nästan enda, fråga från journalister är att intervjuoffer inte är lika benägna att svara på frågan "Vad tycker du?".
Jag tror inte på detta. Förr läste journalister in sig på de ämnen, som man skulle behandla i intervjun. Det behöver man inte om man bara frågar Vad tänker du om det?
Skicka en kommentar