tisdag 12 mars 2013

Sverige enda landet i EU

Sverige är i dag är det enda EU-landet som saknar lagstiftning om krav på handsfree eller motsvarande utrustning vid mobilanvändning i samband med bilkörning.
Utskottet (jag tror att det handlar om trafikutskottet) menar att det är mycket olämpligt med vissa former av kommunikation i samband med bilkörning. Hit hör aktiviteter som kräver hög koncentration och innebär kraftigt försämrad uppmärksamhet i trafiken. Det kan gälla att skicka eller läsa sms eller att bläddra i mobilens telefonbok. Sådant beteende måste motverkas, bedömer utskottet och menar att det är rimligt att införa lagstiftning som förbjuder det.
Skicka en kommentar