torsdag 7 mars 2013

Utsläppsrätter i frysbox

Miljöutskottet i Europaparlamentet sa ett tydligt ja till att frysa 900 000 utsläppsrätter, men frågan är om det också blir ja när hela parlamentet röstar senare i vår. Dessutom måste medlemsländerna ställa sig bakom förslaget. Den svenska regeringen har efter viss tvekan nu bestämt sig för att rösta ja till frysningen. Det är ett försök att pressa upp priset på utsläppsrätterna, som är ett av de viktigaste verktygen för att minska klimatutsläppen i EU.
Skicka en kommentar