tisdag 5 mars 2013

Profession och politiker är till för patienterna

Det är en självklarhet att vården ska organiseras så att den blir så bra som möjligt för patienterna. Men iblan ser det ut som om det politiska systemets och byråkratins behov tillgodoses i första hand

Den enskilda patienten ska sättas i centrum. Att få en förtroendefull relation till personal och läkare är viktiga ingredienser för en fungerande vård. Lika viktigt är en hög tillgänglighet, med andra ord korta väntetider.

Eftersom många länsinvånare upplever brister i dessa avseenden vill vi socialliberaler att väntetiderna kortas, personalens arbetsförhållanden förbättras ekonomiska incitament skapas.
Skicka en kommentar