torsdag 7 mars 2013

Ett djupt samarbete ska fördjupas

"Inför valet 2014 ska vi i Alliansen vidareutveckla och fördjupa samarbetet så att vi åter kan möta väljarna med en gemensam framtidsagenda och förslag på hur Sverige kan bli ännu bättre. Vi tillsätter fem arbetsgrupper inom olika områden med utgångspunkt i samhällsproblem"

Ja, så här ser Alliansens ambitioner ut. Samarbetet ska fördjupas. Först har de små lagt det mesta av egna profilfrågor åt sidan och nu ska fördjupning ske, vilkjet väl måste betyda att resten av den egna politiken ska suddas ut.

Behovet av ett liberalt parti i Sverige har nog aldrig visat sig tydligare. Det blir spännande att se i vilken form den socialliberala politiken kommer att utformas
Skicka en kommentar