tisdag 5 mars 2013

"Det är politiker som styr arbetet i landstinget"

Senaste sammanträdet för Produktionsstyrelsen  var den 12 februari. Styrelsen för Akademiska sjukhuset, för Primärvården, för lasarettet i Enköping och för Folktandvården har inte haft anledning att sammanträda.
Utifrån betraktat borde styrelsen träffas varje vecka. Problemen är många och kräver för sin lösning politiska beslut. Man väljer dock att överlåta politiken till professionen.

På landstingets hemsida läser jag: "Det är politiker som styr arbetet i landstinget". Kanske är det dags att antingen leva upp till detta eller ändra texten på hemsidan.
Skicka en kommentar