torsdag 7 mars 2013

Politik är att ställa kr

Inte är det väl en politisk fråga att avgöra vilka typer av produktionsanläggningar för energi som ska tillåtas. Däremot måste det vara politiska frågor att uttrycka vilka de generella kraven på hälsa, miljö och säkerhet ska vara.  Energibeskattningen ska göras enhetlig utifrån miljöhänsyn. Varje energiproduktionsanläggning ska försäkras. Försäkringen ska täcka alla kostnader för eventuella skador som energiproduktionsanläggningen orsakar. Vissa energislag torde dock bli omöjliga, på grund av att kraven inte kan uppfyllas.
Det här är socialliberal politik.
Skicka en kommentar