torsdag 7 mars 2013

Patienten en del av ett team

På måndag besöker jag SPF Kiladalen. Jag ska tala om patientsäkerhet i allmänhet och om patientmedverkan i synnerhet.. Vi patienter måste börja lägga oss i. Vi ska lita på professionen, men vi måste få veta och vi måste få påverka, ty det är ju våra kroppar det handlar om och det är ju vi själva, som känner våra kroppar. Vi som patienter ska ingå i ett team, vi ska inte vara endast ett objekt för experter. Vi ska vara en resurs i  ett team. Och, vi ska börja ställa krav på politikerna. Vet Ni vilka problemen är och vad gör Ni åt dom?
Skicka en kommentar