måndag 22 april 2013

Psykiatrins Hus

I en debattartikel i dag beskrivs det nya Psykiatrins Hus som en total katastrof. Hur kan det bli så att en läkare, sedan huset tagits i bruk, beskriver det som, i stort sett, oanvändbart? Lyssnade ingen på honom på planeringsstadiet? Fick han inte möjlighet att tycka? Hur kommer det sig att läkare har så olika syn på en byggnad, för några läkare var väl ändå med och planerade?
Likt media riktar artikelförfattaren kritiken mot och lägger skulden på sjukhusledningen. Att kunskapen är dålig, om hur den teoretiska styrningen av landstinget är utformad, har vi vant oss med, men att artikelförfattaren, en läkare, inte vet vilka, som har att fatta de beslut, som lett fram till Psykiatrins Hus väcker min förvåning. Besluten är politiska.
Visst känner jag för vad läkaren skrivit. Huset kanske passar bättre som modern museibyggnad. Men läget. Naturens betydelse har uppenbarligen inte tagits särskilt stor hänsyn till.
Skicka en kommentar