onsdag 29 maj 2013

Endast FP är tydligt i fråga om EU

Upsala Nya Tidning tar i dag på ledarplats upp en angelägen fråga: partiernas taktik inför Europaparlamentsvalet. I en tid med stor EU - skepsis finns då risk för att partierna ligger lågt med att föra ut EU - tanken. Kanske det. Dock tror jag och hoppas att Folkpartiet blir ett av få, ja kanske det enda, som visar var man står.
Utmaningen är stor för ett parti, som vågar stå upp för EU. Den handlar inte bara om att visa var man står utan också om att öka kunskaperna hos medborgarna. Hur ska vi hantera de stora miljöproblemen? Hur ska våldet bekämpas? Vad krävs för att säkra freden i Europa och för att sprida fredstanken?
När andra partier i kommande valrörelse ligger lågt ska Folkpartiet bedriva folkbildning. Det socialliberala engagemanget i miljö- och fredsarbete är starkt och förtjänar stöd av väljarna
Skicka en kommentar