tisdag 28 maj 2013

"Gravida kvinnor" ändras till "gravida personer"

Riksda´n har avskaffat krav på strilisering

"Krav på sterilisering i samband med ändrad könstillhörighet tas bort
Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserade tas bort den 1 juli 2013. Riksdagen beslutade redan 2012 att steriliseringskravet skulle slopas från detta datum, men att regeringen skulle återkomma med förslag till lagändringar efter att den utrett de rättsliga konsekvenserna. Riksdagen anser att det är mycket angeläget att kravet tas bort med tanke på de internationella konventioner och andra överenskommelser om mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig att följa. Till följd av lagändringen görs vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen där skrivningen gravida kvinnor byts ut mot gravida personer"
Skicka en kommentar