tisdag 28 maj 2013

Olagliga vattenkraftverk

Tanken har nog varit god, men det blev fel.

"Skånska vattenkraftverk olagliga
Ett 50-tal vattenkraftverk i Skåne saknar tillstånd för verksamheten trots att flera av dem ligger i Skånes mest värdefulla vatten. Turbiner har i flera fall ersatt gamla kvarnhjul utan att någon anpassning till dagens miljölagstiftning har skett. Det visar tillsyn från Länsstyrelsen i Skåne som nu meddelar att fem ägare i ett första skede måste söka tillstånd eller upphöra med verksamheten."
Skicka en kommentar