tisdag 28 maj 2013

Lägre straff för olovligt byggande

Många människor har haft anledning att reagera över de sanktioner, som vissa överträdelser av bestämmelser för byggnation lett till. Lagar ska alltid följas, men straffen måste uppfattas som rimliga. Här en justering i syfte att skapa rimlighet

"Möjlighet till sänkt byggsanktionsavgift
Plan- och bygglagen kompletteras. Det innebär att byggsanktionsavgiften som tas ut vid olovligt byggande i enskilda fall ska kunna sänkas, om den inte står i rimlig proportion till lagöverträdelsen. En sanktionsbestämmelse i lagen ska också formuleras tydligare.
Byggsanktionsavgifterna har fått kritik för att de ibland blir för höga i jämförelse med den lagöverträdelse det handlar om. Reglerna för byggsanktionsavgifter i plan- och bygglagen har i vissa fall också varit svåra att tillämpa."
Skicka en kommentar