tisdag 28 maj 2013

Holmen har förstått

Om de politiska signalerna är tydliga nås resultat. Inom energipolitiken är, för närvarande signalerna otydliga. Trots det gör vissa aktörer bedömningar, som leder i en positiv riktning. Holmen, som exempel, har förstått att framtiden kräver förnybara energikällor.

"Holmen investerar 650 miljoner i vindkraft. Holmen har tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 beslutat att uppföra en vindkraftspark på 17 verk, med en installerad effekt på 51 megawatt, i Norrtälje kommun i ett samägt bolag. Kostnaderna för uppförande av vindkraftsparken beräknas till 650 miljoner kronor."
Skicka en kommentar