tisdag 28 maj 2013

Orättvisa är ingen ursäkt

I ämnet Livskunskap diskuterar man förhållningssätt i olika livssituationer. Man tar upp våldet som ett destruktivt mänskligt beteende. Man tränas i att finna andra vägar att reagera på och andra metoder för påverkan.
Den orättvist behandlade kan inte använda orättvisan som ursäkt för våldshandlingar. Inte heller den som utsatts för våld, även om det är förståeligt.
I varje skola i landet borde nu tas upp vad media inte klarat av, nämligen fördömandet av det grova våldet i, bland annat, Stockholmsförorter, Lysekil och Örebro, och resonemang om alternativa sätt att påverka på.
Arbetslöshetsproblem, utanförskap, brister i föräldraskap, kan inte få vara ursäkter för att använda våld.
Skapandet av en ickevåldskultur kräver ett totalt och konsekvent avståndstagande från våld. Vikten av att ämnet Livskunskap införs på skolschemat illustreras av den senaste tidens förstörelse.
Skicka en kommentar