söndag 26 maj 2013

Nytt försök om taxinäringen


Det tycks vara svårt att få ordning på taxinäringen. Nytt försök har nu gjorts
 
"Villkoren inom åkeri- och taxibranscherna ska förbättras
Riksdagen gör fyra tillkännagivanden om villkoren inom åkeri- och taxibranscherna.
Villkoren inom åkeribranschen bör förbättras och det behövs åtgärder för att företagare inom branschen ska kunna konkurrera på lika villkor. Vidare bör regeringen överväga ytterligare åtgärder mot illegal verksamhet inom åkeribranschen.
Riksdagen vill också att obligatoriska redovisningscentraler införs skyndsamt. En översyn av taxibranschen bör även genomföras.
Tillkännagivandena bygger på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna."
Skicka en kommentar