måndag 20 maj 2013

Floskelrik debattartikel

Visst kam man förstå den skepsis som finns mot politikers sätt att prata och skriva på. Ett bra exempel utgör dagens debattartikel i Upsala Nya Tidning. Två socialdemokratiska kommunalråd skriver om Uppsala kommuns budget.
"Vårt budgetförslag i dag har ett överskott på 73 miljoner kronor, jämfört med majoritetens låga 4 miljoner."
Vi medborgare tänker nu: Dom har 73 miljoner och dom har bara fyra miljoner. Varför denna skillnad? Jag tycker vi har rätt att få veta vilka bedömningar, som lett fram till skillnaden. Finns förslag på skattehöjningar och skattesänkningar? Vad prioriteras av partierna?
Man måste anstränga sig för att komma till slutet på en sådan här artikel
Skicka en kommentar