måndag 20 maj 2013

Media snedvrider

Det kan inte vara lätt för de personer, som tillfrågas att svara på opinionsinstituts undersökningar om partisympatier.
Instituten far fram med osaklig information om det politiska landskapet. Man talar mest om blocken. Vadå block? Jo, visst måste en grupp, som ingått allians ses som ett block. Men övriga. Där finns ingen allians och inga deklarationer om gemensamt agerande. Trots detta skapar både media och opinionsinstitut ett block av S pluss V pluss MP. Vad förklarar detta? Varför ingår inte SD? Dum fråga tycker Ni. Men nästan lika osannolikt att S bildar koalition i vilken SD ingår som bildande av koalition med V i.
Det är allvarligt att media ger en falsk bild av svensk politik
En annan svårighet för medborgarna ät att välja mellan fyra allianspartier, som förklarar sig vara överens om det mesta. Men det vet väl alla att, till exempel, Folkpartiet är skol-, utbildnings- och forskningspartiet, säger en aktiv politiker. Men man är då inte medveten om att den genomsnittlige medborgaren inte sitter med samma bild som den aktive politikern.
Tre partier av fyra som ingått allians har tillsammans stöd av cirka 25 % av de som stöder alliansen. 75 % stöder Moderaterna. Förklaras denna enorma skillnad av att så stor majoritet tycker Moderaternas politik är bättre? Sannolikt inte. Moderaternas politik är alliansens, anser man nog. Denna tro bygger jag på de många samtal jag har med andra människor.
Skicka en kommentar