tisdag 21 maj 2013

Våld får inte mötas med våld

Det är så dystert att ta del av diskussionen om upploppen, som händelserna benämns i media, iHusby    . eldning av bilar och annan skadegörelse ursäktas med att Polisen farit fram på ett olämpligt sätt tidigare.
Varför har vi människor inte förmågan att klara ut varje sak för sig? Så länge vi anser att våld ska bekämpas med våld kommer ofred att råda.
Felaktigt beteende från Polisens sida måste redas ut och påföljder utdömas.  Kravallmakare måste gripas och avgränsas från möjligheter att upprepa. De som försvarar felaktiga handlingar med att andra begått felaktiga handlingar ska kritiseras.
Skicka en kommentar