onsdag 1 maj 2013

Lärande för hållbar utveckling

Det är inte första gången FN utlyser en tidsperiod för uppmärksammande av ett visst förhållande. Vilka effekter får FN-initiativen? 2000 till 2010 var ett årtionde för åtgärder för världens barn. Vad gjorde man från svensk sida och från andra länders för den delen? Väldigt lite. När FN nu fokuserar på lärande för hållbar utveckling är det upp till bevis, bevis för att man menar allvar.

Skapa sammanhang är en inspirations- och tankebok för alla som möter och kommunicerar med människor i och om naturen och kulturlandskapet. Naturvägledning bidrar till kunskap och känsla av sammanhang. Historien om hur allt hänger samman kan berättas på tusen olika sätt. Berättelserna blir osynliga band mellan människor och platsen där de befinner sig - i staden, skogen, på planeten. Några av de många berättelserna ryms här, men även reflektioner om naturvägledarens roll, ansvar och möjlighet att blicka framåt och bidra till lärande för hållbar utveckling.

Just nu befinner vi oss i den tioårsperiod (2005-2015) som av FN deklarerats som dekaden för lärande för hållbar utveckling. Det brådskar med den hållbara utvecklingen. För att vi ska lyckas krävs att många samtidigt är motiverade och dessutom har kunskap och redskap för att själva ta ansvar för vår framtid. Skapa sammanhang består av 12 inspirerande kapitel
Skicka en kommentar