lördag 27 april 2013

Aktuellt om förnybart


Långsam nätutbyggnad – ett hinder för förnybar energi
Försenade investeringar i nätutbyggnad och långsamma tillståndsprocesser har lett till bristande anpassning av näten till utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det framgår av en ny rapport från Riksrevisionsverket. – Elnät både inom landet och till våra grannländer måste prioriteras högt de kommande åren för att inte bli ett hinder för utbyggnaden av den förnybara elen, säger Annika Helker Lundström vd Svensk Vindenergi.
Läs pressmeddelandet från Svensk Vindenergi
Riksrevisionsverkets rapport

Rekordlåga utsläpp av växthusgaser i Sverige
Miljöbilar, en svag konjunktur och mycket regn bidrog till rekordlåga utsläpp av växthusgaser under 2012. Anledningen till att utsläppen var så låga i fjol beror på tre faktorer. Till att börja med har svenskar har blivit bättre på att köra miljövänligt. Även den svaga konjunkturen har visat sig vara bra för miljön. När ekonomin går trögt blir produktionen hos utsläppstunga industrier mindre, varpå utsläppen minskas. Till sist har vädret varit en viktig faktor till rekordåret. Den stora mängden nederbörd ökade användningen av vattenkraft som energikälla istället för fossila bränslen.
Läs artikeln i DN

Älvrenovering kan kosta miljoner
EU:s vattendirektiv innebär att Sveriges utbyggda älvar nu står inför stora miljöåtgärder som kan kosta hundratals miljoner kronor och kraftbolagen är tveksamma att bidra till notan. Men i Västerbotten har man jobbat fram konkreta förslag som kan bidra till att drastiskt förbättra miljön kring den utbyggda Umeälven.
Läs artikeln och se inslaget på SVT Västerbottensnytt

Stockholms stad ska producera sin egen vindkraft
Stockholm ska vara ledande i utvecklingen mot mer förnybar el och bidra till att Sveriges klimatpåverkan minskar. Därför föreslår nu Miljöpartiet i en motion att 50 procent av Stockholms stads och bolagets elkonsumtion ska komma från vindkraft till år 2020. ”Egen-ägd vindkraft är en investering för framtiden - möjligheten att förena en hållbar ekologisk utveckling med ekonomisk lönsamhet är god.
Läs artikeln i Vindkraftsnyheter
Läs motionen från Miljöpartiet


Internationella nyheter

Svenska ministrar ser sprickor i EU:s klimatambition
Det finns tecken inom EU att länder vill sänka ambitionen och vänta på Kina och USA i klimatfrågan. Mot en sådan utveckling vill den svenska regeringen vara en motkraft och hävda behovet av progressiva klimatmål för perioden efter 2020. Det skriver statsråden Lena Ek och Anna-Karin Hatt i en debattartikel i Dagens Industri. EU måste ha en tydlig gemensam linje inför avgörande globala klimatförhandlingar 2015, hävdar de. Lena Ek och Anna-Karin Hatt beklagar att EU-parlamentet nyligen röstade nej till så kallade backloading, att skjuta upp utsläppsrätter till nästa handelsperiod. Men frågan är inte avgjord och Sverige kommer fortsätta att driva en sådan linje i ministerrådets diskussioner.
Läs debattartikeln i DI

IEA: Utvecklingen av ren teknik för långsam för att möta klimathotet
Det internationella energiorganet IEA varnar för att utvecklingen av ren teknik går för långsamt. Investeringarna i ren teknik ligger idag långt under den nivå som skulle krävas för att förhindra de värsta klimatscenarierna skriver IEA i en ny rapport. Medan USA i allt högre utsträckning använder sig av gas istället för kol har kollapsen av priserna för utsläppsrätter inom EU lett till ökad kolanvändning under senare år. 2011 installerade Kina en kolreaktor som genererar lika mycket energi som totalt produceras i Turkiet och landet står idag för 46 procent av världens totala kolkonsumtion.
Läs artikeln i Miljöaktuellt

Tillväxten inom vindkraft förväntas mattas av under 2013
Under förra året var USA och Europa motorn i fortsatt stark positiv utveckling för vindkraftsindustrin. Globalt tillfördes 44,8 GW ny kapacitet från vindkraft under 2012. Det framgår av Global Wind Energy Councils årliga marknadssammanställning. 2013 förväntas tillväxten mattas av, följt av en återhämtning under 2014 och framåt. Avmattningen kommer enligt prognosen att ske på de tre marknader som dominerat de senaste åren; Kina, USA och Europa. På de två senare beror avmattningen på politisk osäkerhet som undergräver investerarnas förtroende. I Kina väntas 2013 bli ett år av konsolidering efter några år av massiva investeringar inom vindenergi.
Läs artikeln i The Guardian

Sol- och vindkraft slog rekord i Tyskland
Tyskland gör en enorm satsning för att klara kärnkraftsavvecklingen. Vid middagstid i torsdags producerades elström från sol- och vindkraft motsvarande 26 kärnreaktorer. Men energiproduktionen från förnybara energikällor svänger mycket beroende på rådande väderförhållanden.
Läs artikeln och se inslaget på SVT Nyheter

Mer politisk styrning av Tysklands elmarknad
Tysklands energiomställning med målet att kärnkraften ska vara borta till 2022 går med en rasande fart. Följden blir att den konventionella kraften i allt större utsträckning måste anpassa sig efter den ökade produktionen av förnyelsebar energi och gaskraftverk tvingas nu på grund av olönsamhet stänga. Samtidigt behövs de för energisystemet. Följden har blivit ett lapptäcke av politiska korrigeringar av energisystemet, säger Håkan Feuk på E.ON i Tyskland.
Läs artikeln i Second Opinion

Världens största soldrivna fartyg
MS Tûranor PlanetSolar är den första båten i världen som seglat jorden runt på solkraft. Nu ska katamaranen färdas på Golfströmmen hela vägen från Florida till Norge.
Läs artikeln i Aftonbladet
Skicka en kommentar